טיול מכוניות פרטיות למפעלי המים של קיסריה

יום אחד
11/10/20
מחיר הטיול
160
ספי בן יוסף | טיולים מאורגנים בעולם
טיול מכוניות פרטיות למפעלי המים של קיסריה

מקום מפגש וציוד נדרש לטיול יימסרו לנרשמים כשבוע לפני הטיול.

הטיול ייצא לדרך עם מינימום 15 מטיילים לפחות.

ההשתתפות בטיול היא לנרשמים מראש בלבד, ובתנאי שהעבירו פרטי כרטיס אשראי לחיוב עם ההרשמה (ללא פרטים אלו תיחשב ההרשמה כהתעניינות בטיול בלבד). מי שירצה לשלם במזומן, כרטיס האשראי שלו לא יוחייב, אך יש להודיע על כך מראש.

חיוב כרטיסי האשראי ייעשה ביום הטיול. ביטול ביום הטיול או אי הופעה לטיול - תשלום מלא.

אזרחים ותיקים - אנא הביאו איתכם תעודת אזרח ותיק.
ההשתתפות בטיול מותנית ברישום מוקדם.

מחיר הטיול למטייל 160 ש"ח והוא כולל דמי כניסה לאתרים בטיול.

 

ספי בן יוסף | טיולים מאורגנים בעולם
טיול מכוניות פרטיות למפעלי המים של קיסריה

 

תנאים כלליים לטיולים בארץ

כללי

יעדי הטיול מתוכננים על סמך היכרותו של ספי את המסלולים ונסיונו הרב בהדרכת טיולים בארץ. בכל טיול ועלולות להתרחש תקלות בלתי צפויות, לעיתים מסלולי הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים משיקולים שונים. חברת ספי אריאל בן יוסף בע"מ (להלן החברה) שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים בהתאם לנסיבות. 

הרשמה לטיול

ההרשמה לטיול תתבצע תיכנס לתוקף רק אחרי התשלום עבור הטיול המבוקש החברה תהיה פטורה מלשמור מקום בטיול עבור מי שביקש להירשם אך לא שילם.
מטייל שנרשם ושילם מבטא בכך את הסכמתו המלאה והמפורשת לתנאים המפורטים בדף זה..
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל מטייל לקבוצה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את עמדתה.

תנאים לביטול

ביטול על ידי החברה
הטיולים ייצאו אם יהיה מטיילים מינימלי, שיכסה את הוצאות הטיול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיולים אם עד למועד שנקבע בדף ההנחיות לא יירשמו מספר מטיילים כנדרש.
במקרה זה תחזיר החברה את מלוא התשלום ששולם לה בגין הטיול. החברה לא תשלם פיצוי בגין ביטול כאמור לעיל.

ביטול על ידי המטיילים

בטול עד 5 ימים לפני הטיול – ללא עלות
בטול 4 ימים לפני מועד הטיול - 100 ש"ח
בטול 3 ימים לפני יציאת הטיול ועד יום היציאה כולל - מלוא המחיר
לתשומת לב, בטיולים עם לינה יתווספו דמי בטול בגין המלון, בהתאם למדיניות המלון. 

זיכויים והחזרים

לא יינתן כל זיכוי/החזר למטייל אשר לא הגיע לטיול ולא הודיע על כך מראש בכתב לחברה.

האם יגיע למטייל החזר בגין הבטול הוא יבוצע תוך 30 יום ממועד הביטול. סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי, יוחזרו על יד חברות האשראי בערכם השקלי כפי ששולמו על ידי הלקוח ובהתאם לנוהלי חברות האשראי. הודעה על בטול תקפה רק אם נתקבלה בכתב בלבד (לרבות דואר אלקטרוני) שתימסר במשרד החברה. מועד הביטול ייחשב מרגע (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.

מיסים והיטלים

המחיר לחבילת הטיולים כולל מע"מ. אם יוטלו מיסים נוספים הם יחולו על המטייל.

בטוח

חובה על המטיילים לבטח עצמם בבטוח תאונות אישיות
החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול עקב תאונה, גניבה, אבידה נזק וכיו"ב. 

שינויים

היה ויחולו שינויים של הרגע האחרון, אשר ישפיעו על אפשרות הטיול במסלול המתוכנן, יחולו שינויים גם בתכנית הטיול - לפני היציאה או במהלכו - כמיטב הבנתו המקצועית של ספי בן יוסף.
לתשומת לב: יכולים לחול שינויים בתכנית מסיבות שונות כמו מזג אויר, שטפונות, סגירת כבישים מסיבות שונות, פעילויות שונות ובלתי צפויות (פעילות צבאית או משטרתית, או עבודות סלילה, בינוי וכד') וכן עקב שיקול דעתו של ספי בן יוסף בשטח.
תרופות אישיות: באחריות המטייל בלבד. אנו ממליצים לשאת אישור רפואי המפרט נטילת תרופות במקרה ויש צורך בטיפול רפואי דחוף בשטח.
עישון: לא יותר עישון בטיולים בשעת הנסיעה ובחללים סגורים.

חילוקי דעות
במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר ירושלים בלבד.

הרישום לטיול מהווה אישור כי התנאיםלעיל נקראו והמטייל מסכים לכל האמור במסמך ולתנאים המפורטים בו.ידוע למטייל כי המחירון ותוכנית הטיול, המנהלות והתנאים הכלליים בצירוף דפי המידע לנרשם מהווים את הסכם ההתקשרות בין החברה למטייל וכי רישום ותשלום עבור הטיול כמוהו כחתימה על מסמך זה.

בנוסח שהובא לעיל נקוטה לשון זכר יחיד מטעמי נוחיות לשונית בלבד וההתחייבות חלה על גברים ונשים כאחת וללא הבדל.

ספי בן יוסף | טיולים מאורגנים בעולם
טיול מכוניות פרטיות למפעלי המים של קיסריה
loading
הרשמתך לטיול בוצעה בהצלחה.
ניצור עמך קשר בהקדם.
פרטיך כבר קיימים במערכת.
יש להכנס דרך "כניסה ללקוחות קימיים" או לפתוח חשבון חדש.
המערכת אינה יכולה לקבל את הרשמתך, נסה במועד מאוחר יותר.
ההשתתפות בטיולים בארץ מותנית באישור ותשלום מראש.
נוסע 1
מלא פרטים
נייד
דואר אלקטרוני
תעודת זהות
טס עם הקבוצה בטיסה בינלאומית:
טס עם הקבוצה בטיסות פנימיות:
נוסע 2
מלא פרטים
תואר
תאריך לידה
נייד
דואר אלקטרוני
תעודת זהות
טס עם הקבוצה בטיסה בינלאומית:
טס עם הקבוצה בטיסות פנימיות:
פרטי המזמין *נא למלא בעברית
רחוב
מספר
ישוב/עיר
מיקוד
טלפון בבית
איש קשר למקרה חירום
טלפון איש קשר
הערות:
* שליחת טופס ההרשמה מהווה אישור להסכמתי לכל האמור במסמך התנאים הכלליים של חברת ספי בן יוסף בע"מ
הנני מאשר/ת קבלת דיוור מחברת ספי אריאל בן יוסף בע"מ
תמונה-נוף

לקבלת דיוור אלקטרוני

תודה רבה על הרשמתך
המערכת אינה יכולה לקבל את הרשמתך, נסה במועד מאוחר יותר