טיול מחבל יתיר והר עמשא אל המעבר לבקעת באר שבע וערד -

ממרומי ההר אל הנגב -

הערות מחירים ותנאים יפורסמו בסמוך למועד יציאת הטיול
ספי בן יוסף | טיולים מאורגנים בעולם
טיול מחבל יתיר והר עמשא אל המעבר לבקעת באר שבע וערד - ממרומי ההר אל הנגב

מחירים ותנאים - ארץ

ספי בן יוסף | טיולים מאורגנים בעולם
טיול מחבל יתיר והר עמשא אל המעבר לבקעת באר שבע וערד - ממרומי ההר אל הנגב

 

תנאים כלליים לטיולים בארץ

כללי

יעדי הטיול מתוכננים על סמך היכרותו של ספי את המסלולים ונסיונו הרב בהדרכת טיולים בארץ. בכל טיול ועלולות להתרחש תקלות בלתי צפויות, לעיתים מסלולי הטיול והביקורים באתרים ובשמורות השונות, נתונים לשינויים משיקולים שונים. חברת ספי אריאל בן יוסף בע"מ (להלן החברה) שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים בהתאם לנסיבות. 

הרשמה לטיול

ההרשמה לטיול תתבצע תיכנס לתוקף רק אחרי התשלום עבור חבילת הטיולים המבוקשת. החברה תהיה פטורה מלשמור מקום בטיול עבור מי שביקש להירשם אך לא שילם.
מטייל שנרשם ושילם מבטא בכך את הסכמתו המלאה והמפורשת לתנאים המפורטים בדף זה..
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל מטייל לקבוצה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את עמדתה.

הנחות

המשתתפים ב-5 טיולים ויותר יקבלו הנחה של 100 ש"ח בטיול האחרון בו ישתתפו.

תנאים לביטול

ביטול על ידי החברה
הטיולים ייצאו אם יהיה מטיילים מינימלי, שיכסה את הוצאות הטיול. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיולים אם עד למועד שנקבע בדף ההנחיות לא יירשמו מספר מטיילים כנדרש.
במקרה זה תחזיר החברה את מלוא התשלום ששולם לה בגין הטיול. החברה לא תשלם פיצוי בגין ביטול כאמור לעיל.

ביטול על ידי המטיילים

בטול עד 5 ימים לפני הטיול – ללא עלות
בטול 4 ימים לפני מועד הטיול - 100 ש"ח
בטול 3 ימים לפני יציאת הטיול ועד יום היציאה כולל - מלוא המחיר
לתשומת לב, בטיולים עם לינה יתווספו דמי בטול בגין המלון, בהתאם למדיניות המלון. 

זיכויים והחזרים

לא יינתן כל זיכוי/החזר למטייל אשר לא הגיע לטיול ולא הודיע על כך מראש בכתב לחברה.

האם יגיע למטייל החזר בגין הבטול הוא יבוצע תוך 30 יום ממועד הביטול. סכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי, יוחזרו על יד חברות האשראי בערכם השקלי כפי ששולמו על ידי הלקוח ובהתאם לנוהלי חברות האשראי. הודעה על בטול תקפה רק אם נתקבלה בכתב בלבד (לרבות פקסימיליה ודואר אלקטרוני) שתימסר במשרד החברה. מועד הביטול ייחשב מרגע (יום ושעה) מסירת ההודעה כאמור.

מיסים והיטלים

המחיר לחבילת הטיולים כולל מע"מ. אם יוטלו מיסים נוספים הם יחולו על המטייל.

בטוח

חובה על המטיילים לבטח עצמם בבטוח תאונות אישיות

שינויים

היה ויחולו שינויים של הרגע האחרון, אשר ישפיעו על אפשרות הטיול במסלול המתוכנן, יחולו שינויים גם בתכנית הטיול - לפני היציאה או במהלכו - כמיטב הבנתו המקצועית של ספי בן יוסף.
לתשומת לב: יכולים לחול שינויים בתכנית מסיבות שונות כמו מזג אויר, שטפונות, סגירת כבישים מסיבות שונות, פעילויות שונות ובלתי צפויות (פעילות צבאית או משטרתית, או עבודות סלילה, בינוי וכד') וכן עקב שיקול דעתו של ספי בן יוסף בשטח.

תרופות אישיות: באחריות המטייל בלבד. אנו ממליצים לשאת אישור רפואי המפרט נטילת תרופות במקרה ויש צורך בטיפול רפואי דחוף בשטח.

עישון: לא יותר עישון בטיולים בשעת הנסיעה ובחללים סגורים.

בטוח: חלה חובה על כל מטייל לבטח עצמו בבטוח תאונות אישיות. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל במהלך הטיול עקב תאונה, גניבה, אבידה נזק וכיו"ב. 

חילוקי דעות

במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר ירושלים בלבד.

קראתי את האמור לעיל ואני מסכים לכל האמור במסמך ולתנאים המפורטים בו.ידוע לי כי המחירון ותוכנית הטיול, המנהלות והתנאים הכלליים בצירוף דפי המידע לנרשם מהווים את הסכם ההתקשרות בין החברה למטייל. ידוע לי כי רישום ותשלום עבור חבילת טיולים כמוהו כחתימה על מסמך זה.

בנוסח שהובא לעיל נקוטה לשון זכר יחיד מטעמי נוחיות לשונית בלבד וההתחייבות חלה על גברים ונשים כאחת וללא הבדל.

ספי בן יוסף | טיולים מאורגנים בעולם
טיול מחבל יתיר והר עמשא אל המעבר לבקעת באר שבע וערד - ממרומי ההר אל הנגב
loading
הרשמתך לטיול בוצעה בהצלחה.
ניצור עמך קשר בהקדם.
פרטיך כבר קיימים במערכת.
יש להכנס דרך "כניסה ללקוחות קימיים" או לפתוח חשבון חדש.
המערכת אינה יכולה לקבל את הרשמתך, נסה במועד מאוחר יותר.
ההשתתפות בטיולים בארץ מותנית באישור ותשלום מראש.
נוסע 1
מלא פרטים
נייד
דואר אלקטרוני
תעודת זהות
טס עם הקבוצה בטיסה בינלאומית:
טס עם הקבוצה בטיסות פנימיות:
נוסע 2
מלא פרטים
תואר
תאריך לידה
נייד
דואר אלקטרוני
תעודת זהות
טס עם הקבוצה בטיסה בינלאומית:
טס עם הקבוצה בטיסות פנימיות:
פרטי המזמין *נא למלא בעברית
רחוב
מספר
ישוב/עיר
מיקוד
טלפון בבית
איש קשר למקרה חירום
טלפון איש קשר
הערות:
* שליחת טופס ההרשמה מהווה אישור להסכמתי לכל האמור במסמך התנאים הכלליים של חברת ספי בן יוסף בע"מ
הנני מאשר/ת קבלת דיוור מחברת ספי אריאל בן יוסף בע"מ
תמונה-נוף

לקבלת דיוור אלקטרוני

תודה רבה על הרשמתך
המערכת אינה יכולה לקבל את הרשמתך, נסה במועד מאוחר יותר